LT  EN 
 
Pradžia Įdomu VU mokslininkai sukūrė lietuvių mokslo kalbos tekstyną
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
VU mokslininkai sukūrė lietuvių mokslo kalbos tekstyną

2010 m. vasario 25 d. VU Filologijos fakultete vyko specializuoto rašytinės lietuvių mokslo kalbos tekstyno pristatymas.

 

Tekstyną, kurio iki šio Lietuvoje nebuvo, sukūrė Vilniaus universiteto Filologijos ir Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkai.

 

Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (Corpus Academicum Lithuanicum – CorALit – coralit.lt/)  –  specializuotas sinchroninis rašytinės lietuvių mokslo kalbos tekstynas, sudarytas remiantis pasauline tekstynų kūrimo teorija ir praktika ir laikantis tarptautinių tekstų kodavimo ir Mokslo sričių klasifikatoriaus rekomendacijų.

 

„CorALit“ ir jo viešai prieinamas internetinis variantas skirti lingvistiniams akademinio diskurso kokybinių ir kiekybinių parametrų tyrimams, dalykinės kalbos mokymui ir savarankiškam mokymuisi. „Jis skirtas kalbininkams, pedagogams, mokiniams, studentams, mokslininkams ir visiems gimtakalbiams ir negimtakalbiams vartotojams, kuriems reikia greitos ir veiksmingos pagalbos, kai abejojama kokio nors termino reikšme, galimu vartosenos kontekstu, žodžio junglumo galimybėmis arba norima sužinoti žodžio ar termino vartosenos sritį“, – teigė VU Filologijos fakulteto Anglų filologijos katedros profesorė Aurelija Usonienė. 

 

„CorALit“ naudingas mokomosios medžiagos rengimui, terminologijos ir leksikografijos teorijai ir praktikai. Tekstynas yra vienintelis įrankis kokybiškiems ir patikimiems šiuolaikiniams moksliniams tyrimams ir mokymo priemonių bei įvairių mokslo ir mokymo šaltinių rengimui, įvairių žodynų sudarymui.

 

Tai puiki empirinė medžiaga išryškinant lietuvių mokslo kalbos identitetą. Jis laikytinas ir svarbia mūsų kultūrinio paveldo dalimi, nes daugelio mokslo sričių specialistai (biologijos, chemijos, fizikos) mokslinių straipsnių lietuvių kalba jau beveik nespausdina. Tekstyne moksliniai tekstai suskirstyti į fizinių, biomedicinos, technologijos, humanitarinių ir socialinių mokslų sritis ir apima 1999–2009 m. laikotarpį. Be to, „CorALit“  leidžia Lietuvos mokslininkams dalyvauti Europos mokslinių tyrimų erdvėje, vykdyti įvairius mokslinius projektus.

 

„CorALit“ tekstyno kūrimą koordinavo Anglų filologijos katedros prof. Aurelija Usonienė. Projektui vadovavo Kompiuterijos katedros prof. Algimantas Juozapavičius. Kūrimo darbus finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

 

Šaltinis: www.vtv.lt