LT  EN 
 
Pradžia Įdomu Baltijos Jūros valstybių NVO forumas 2010
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Baltijos Jūros valstybių NVO forumas 2010

Gerbiamieji, kviečiame Jus dalyvauti Baltijos jūros valstybių nevyriausybinių organizacijų (NVO) forume, kuris vyks 2010 m. balandžio 16-17 dienomis Vilniuje.

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, kaip ir kasmet, organizuoja nacionalinį NVO forumą, skirtą šalies NVO atstovams pristatyti praėjusiais metais nuveiktus darbus ir ateities planus. Forumo metu bus pristatyta 2009 m. gruodžio 16 d. suburta nacionalinė NVO koalicija, kurios tikslas yra bendradarbiauti reglamentuojant NVO teisę, formuojant NVO politiką ir jos įgyvendinimo mechanizmą, tobulinant mokestinę sistemą bei kitais klausimais, susijusiais su trečiuoju sektoriumi.

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuva nuo 2009 m. liepos mėn. iki 2010 m. birželio mėn.
pirmininkauja Baltijos jūros valstybių Tarybai (BJVT), šis NVO forumas įgauna platesnio masto renginį - tikimasi sulaukti iki 300 dalyvių iš visų Baltijos jūros valstybių Tarybai priklausančių valstybių: Baltarusijos, Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos.


Baltijos jūros valstybių NVO forumas organizuojamas
nuo 2001 m. ir vyksta kasmet Tarybai pirmininkaujančioje šalyje, koordinuojant centrinėms būstinėms. Paskutiniai NVO forumai vyko 2008 m. Latvijoje bei 2009 m. Danijoje. Kitais metais forumas bus rengiamas Norvegijoje, kuri perima iš Lietuvos pirmininkavimą BJVT.

Tokio pobūdžio Baltijos jūros regiono forumas Lietuvoje yra rengiamas pirmą kartą ir yra vienas didžiausių šį pavasarį vyksiantis renginys nevyriausybinėms organizacijoms, skirtas NVO aktualijoms, pilietinės visuomenės ir demokratijos klausimų aptarimui, taip pat ateities perspektyvų klausimams.

Pagrindinės forumo temos – NVO bendradarbiavimas abipus sienos Baltijos jūros regione, inovacijos NVO sektoriuje bei trečiojo sektoriaus plėtra, viešojo intereso gynimas ir visuomenei naudinga veikla, aktyvus pilietinės visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose.

Forumo metu bus priimta rezoliucija, kuria siekiama atkreipti Baltijos jūros valstybių Vyriausybių dėmesį į NVO sektoriaus situaciją ir siūlomus problemų sprendimo būdus. Rezoliucija bus pateikta 2010 m. birželio mėn. 1-2 d. 8-ajame Baltijos jūros valstybių viršūnių susitikime.

Renginyje dalyvaus J.E. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR Užsienio reikalų ministras ponas Audronius Ažubalis, Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos Generalinio direktorato direktoriaus pavaduotoja Centrinei Europai ir EEE/Norvegijos finansiniams mechanizmams ponia Ingrid Shulerud, taip pat kiti aukšto lygio ES ir Lietuvos institucijų atstovai, tarptautiniai ir vietos ekspertai.

Tikimės, jog šis forumas paskatins spartesnį NVO sektoriaus vystymąsi Baltijos jūros regione ir suteiks naują impulsą pilietinės visuomenės plėtrai regione.

Jūsų dalyvavimas ir patirties pasidalijimas su partneriais iš Lietuvos bei kitų užsienio šalių atstovais suteiks NVO forumui pridėtinę vertę ir prisidės prie forumo sėkmės.

Informuojame, jog forumo metu vyks NVO mugė, kurios metu bus sudarytos sąlygos organizacijoms pristatyti savo veiklą viešbučio foje. Jei susidomėjote šia galimybe, prašome kreiptis į mus tiesiogiai.

Laukiame Jūsų Vilniuje š.m. balandžio 16-17 d. viešbutyje "
HOTEL PANORAMA" .

Pagarbiai,

NVO forumo organizatorius
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius, Lietuva
Tel./faks. +370 5 2126045; tel. +370 5 2618782
El-paštas: cbss@nisc.lt
Interneto puslapis:
www.nisc.lt