LT  EN 
 
Pradžia Straipsniai Įvyko projekto „Lietuvos gyventojų pilietinio aktyvumo skatinimas“ nevyriausybinių organizacijų mugė
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Įvyko projekto „Lietuvos gyventojų pilietinio aktyvumo skatinimas“ nevyriausybinių organizacijų mugė
2010 metų kovo 27 dieną Vilniaus laisvalaikio ir prekybos centre „Panorama“ įvyko paskutinioji projekto „Lietuvos gyventojų pilietinio aktyvumo skatinimas“ nevyriausybinių organizacijų mugė (toliau – NVO). Kaip ir visos, iki šiol vykusios mugės, Vilniuje įvykusi mugė susilaukė didelio nevyriausybinių organizacijų dėmesio ir gausaus dalyvių būrio. Vilniaus miesto NVO mugėje dalyvavo 30 organizacijų. Vilniaus visuomeninių organizacijų mugė išsiskyrė dalyvaujančių jaunimo organizacijų gausa. Tačiau mugėje dalyvavo NVO, vienijančios ne tik jaunimą, bet ir senolius, atskirų socialinių grupių narius ar bendrus pomėgius turinčius žmones.
 
Mugėje sveikinimo žodį tarė Vilniaus miesto savivaldybės kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorė Kristina Ulevičiūtė. Susirinkusiuosius taip pat pasveikino Vilniaus mugės koordinatorius, LTD Jaunųjų teisininkų skyriaus narys Lukas Kaminskas. Iš karto po sveikinimo kalbų prasidėjo NVO mugės dalyvių prisistatymai.
Lietuvos bočių sąjungos Vilniaus miesto bendrija parodė nuotaikingą šokį, o prie savo stalo demonstravo rankų darbo suvenyrus. VšĮ „Nacionalinė idėja“ atstovas entuziastingai kvietė visus prisidėti prie nacionalinės idėjos kūrimo ir patiems sukurti naująją Lietuvą. VšĮ „Darom 2009“ kvietė ir šiemet prisijungti prie Lietuvos švarinimo akcijos „Darom 2010”. Visų organizacijų prisistatymai buvo įdomūs ir kviečiantys prisijungti prie jų veiklos. Dalyvaujančių NVO aktyvumas parodė, kad visuomenininkams labai svarbu bendrauti, užmegzti tarpusavio ryšius, parodyti save visuomenei, tobulėti, augti, skleisti savo veiklos idėjas.
 
Mugėje, kaip jau tapo įprasta, vyko nuomonių dvikova „DALYVAUTI (NE)VERTA“. Šioje dvikovoje išreikštos dvi pozicijos, t.y. atskleisti teigiami ir neigiami dalyvavimo NVO veikloje aspektai. Teigiamus dalyvavimo NVO veikloje aspektus išreiškė – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanas tarptautiniams ryšiams ir mokslui bei Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas Tomas Davulis, Mykolo Romerio universiteto debatų klubo prezidentas Rimas Andrijauskas, VšĮ „Savanorių centras“ projektų vadovė Jurgita Margau, o jų oponentai buvo verslininkas Rokas Tamošiūnas, Vilniaus universiteto Debatų klubo pirmininkė Eugenija Golubova, VO „Gelbėkit vaikus“ programų vadovė Kristina Stepanova, Nuomonių dvikovą moderavo – Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis.
 
Dvikovą pradėjo R. Andrijauskas, kuris nurodė, kad tikras dalyvavimas NVO yra tuomet, kai žmogus susitapatina su NVO, kurioje dalyvauja, tikslais. Be to, R. Andrijausko nuomone, žmogus dalyvauja NVO ar užsiima labdara, todėl, kad turi per daug išteklių, laisvų asmeninių resursų. E. Golubova paprieštaravo R. Andrijauskui ir teigė, kad yra daugybė būdų, kaip žmogus galėtų panaudoti laisvą laiką ir energiją, t.y. muzika, šokiai, kalbų mokymasis, mokslai ir pan. E. Golubova taip pat pabrėžė, kad politikai, siekdami priimti jiems naudingus įstatymus, lengvai gali pasinaudoti NVO. J. Margau akcentavo, kad dalyvavimui NVO nereikalaujama patirties, svarbiausia reikia turėti noro. J. Margau taip pat nurodė, kad tyrimais įrodyta, jog net ¾ darbdavių atsižvelgia į būsimo darbuotojo visuomeninę veiklą. Verslininkas R. Tamošiūnas akcentavo, kad tai, jog dalyvavimui NVO veikloje nereikalinga patirtis rodo, kad svarbius visuomenei darbus daro nekompetentingi žmonės. R. Tamošiūnas, prieštaraudamas J. Margau išsakytai idėjai dėl darbdavio požiūrio į visuomenininkus, nurodė, kad darbdavys pirmiausia galvoja apie tai, jog būsimas darbuotojas nesutelks visų savo jėgų į darbą, o užsiims pašaliniais dalykais, t.y. visuomenine veikla. T. Davulis iškėlė humanistinę idėją, t. y., kiekvieno žmogaus tikslas – padaryti pasaulį gražesnį. Be to, T. Davulis nurodė, kad žmogus gyvenime siekia palikti pėdsaką šiame pasaulyje, o susitapatinimas su NVO tikslais ir dalyvavimas NVO veikloje yra vienas iš būdų tai padaryti. K. Stepanova, oponuodama T. Davuliui, teigė, kad savanorystė nėra priemonė pakeisti pasaulį. Be to, K. Stepanova pastebėjo, kad organizacija gali paversti savanorį savo įrankiu ir nuslopinti visuomenininko norą daryti kažką gero, veikti. Tačiau nuomonių dvikovos finale vis dėlto visi dalyviai sutarė, kad dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje tiek žmogui, tiek visuomenei duoda didžiulės naudos, todėl būtina imtis priemonių ir skatinti visuomenės narius dalyvauti visuomeninėje veikloje.
 
Vilniaus NVO mugė dar kartą patvirtino, kad Lietuvoje daugybė aktyvių, energingų žmonių, kurie pasirengę telkti aplink save bendraminčius ir padėti kitiems. Tikimės, kad visuomeninių organizacijų užmegzti ar sustiprinti tarpusavio ryšiai padės tolesnėje veikloje siekiant bendrų tikslų ir įgyvendinant bendrus projektus.