LT  EN 
 
Pradžia Straipsniai R. Morkūnaitė: Europos Parlameto rezoliucija skatins universitetų ir verslo bendradarbiavimą
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
R. Morkūnaitė: Europos Parlameto rezoliucija skatins universitetų ir verslo bendradarbiavimą
Vakar Europos Parlamente priimta rezoliucija dėl universitetų ir verslo dialogo skatins ir stiprins naująją partnerystę verslo, mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo srityse, teigia Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė.
 
„Už švietimo politikos formavimą bei įgyvendinimą be abejonės atsakingos valstybės narės, tačiau naujos ir realios paskatos verslo ir švietimo sektoriaus bendradarbiavimui ypatingai svarbios dabar, ekonominio sunkmečio laiku, kai  prarandamos darbo vietos ir praleidžiama proga pasinaudoti mokslo kuriama verte žmonių kompetencijoms, įmonių konkurencingumui ir ekonomikos augimui didinti“, - įsitikinusi R. Morkūnaitė. 
 

Pasak jos, universitetų vaidmuo reikšmingas ne tik ugdant europiečių bendrosios ir pilietinės kultūros pagrindus, bet ir užtikrinant, kad šių institucijų absolventai galėtų  savarankiškai panaudodami įgytas žinias ir kūrybiškumą, kurti pridėtinę vertę savo veiklos srityse. Nekyla abejonių, kad veiksmingesnis verslo ir švietimo, mokslo bendradarbiavimas paskatintų darbo vietų kūrimą, prisidėtų prie ekonomikos augimo ir didintų intelektinį potencialą, juolab, kad universitetų ir įmonių bendradarbiavimas remiamas pagal daugelį ES programų.

 
„Regis šią verslo ir švietimo partnerystės būtinybę aiškiai supranta abi pusės, tačiau aktyvaus, sėkmingo švietimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo pavyzdžių vis dar nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Štai ir Lietuvoje, verslo sektoriaus investicijos į švietimą, aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus yra palyginti tris kartus mažesnės, nei viešojo sektoriaus“, - sako Europos Parlamento narė R.Morkūnaitė.
 
Pasak europarlamentarės, EP nariai išsakė paramą uždaviniams, kurie, tiesa, nėra nauji, tačiau iki šiol nebuvo labai sėkmingai įgyvendinami. Juk ne kartą kalbėta apie paramą naujovėms, mokslinių tyrimų ir jaunų mokslo darbuotojų skatinimą Europos darbo rinkoje bei verslumo ugdymo svarbą.
 
„Norisi tikėti, kad skatinamas dialogas ir regionų bendradarbiavimas valstybių ir Europos lygmenimis, padės plėtoti glaudesnius universitetų ir verslo bendruomenių ryšius ir užtikrinti geresnes darbo rinkos perspektyvas absolventams, nes būtent tokie yra kiekvienos valstybės narės piliečių, visuomenės lūkesčiai“, - svarsto EP narė R.Morkūnaitė. 
 
Rezoliucija ragina nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas skatinti universitetų  ir įmonių bendradarbiavimą, kviečia ir toliau kartu su privataus sektoriaus pastangomis plėtoti ir finansuoti veiksmus bei priemones, kurios stiprina universitetų ir verslo ir švietimo sąveiką. Ypatingą dėmesį siūloma skirti mažųjų ir vidutinių įmonių prieigai prie universitetų ir mokslo institucijų sukuriamos produkcijos, pabrėžiama mokslinių tyrimų rezultatų vertė šiuolaikiniam verslui, jo konkurencingumui ir vystymuisi.
 
Šaltinis: www.vtv.lt