LT  EN 
 
Pradžia Straipsniai Pirmojo darbo su jaunimu konvento tekste pabrėžiamas bendradarbiavimas ir dalijimasis žiniomis
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Pirmojo darbo su jaunimu konvento tekste pabrėžiamas bendradarbiavimas ir dalijimasis žiniomis
Pagal priimtą Rezoliuciją dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos, Belgijos karalystei perėmus pirmininkavimą Europos Sąjungai, jaunimo politikos srityje prioritetu išskiriama darbo su jaunimu tema. Liepos mėnesį įvyko du renginiai šia tema: 1-oji Europinė darbo su jaunimu konferencija bei 1-asis Europinis darbo su  jaunimu konventas. 
 
Pirmojo darbo su jaunimu konvento deklaracija pabrėžia bendradarbiavimo ir dalijimosi žiniomis svarbą darbo su jaunimu srityje. Daugiau kaip 400 jaunimo darbuotojų ir jaunimo politikos kūrėjų svarstė ir diskutavo apie darbo su jaunimu ateitį rengtoje konferencijoje ir 2010 m. liepos 10 dieną buvo nutarta dėl galutinės oficialios deklaracijos. 
 
Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje rėmuose (2010-2018 m.), darbas su jaunimu į oficialių Europos Sąjungos dokumentą įtraukiamas pirmą kartą. Deklaracijos tikslas - padaryti pirmuosius žingsnius link numatomos darbotvarkės ir veiksmo plano. 
 
Oficiali konvento deklaracija adresuota Europos Komisijai, ES šalių narių ministrams, dirbantiems jaunimo srityje, Europos Tarybai ir jaunimo darbuotojams bei jaunimo politikos kūrėjams bendrai.
 
Išsamus deklaracijos tekstas lietuvių kalba gali būti randamas žemiau pateiktoje nuorodoje.
  
 
My Tutor informacija
2010 08 31