LT  EN 
 
Pradžia Straipsniai Lietuva siekia mokytis visą gyvenimą
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Lietuva siekia mokytis visą gyvenimą
ES šalyse vidutiniškai 9,5 procento gyventojų mokosi visą gyvenimą. Lietuvoje besimokančiųjų visą gyvenimą dvigubai mažiau ir pastaraisiais metais šis rodiklis dar blogėja. Kad nedidėtų socialinė atskirtis, neblogėtų situacija darbo rinkoje, Lietuvai 2012 metais būtina pasiekti užsibrėžtą tikslą – į mokymąsi visą gyvenimą turi įsitraukti 15 procentų 25-64 m. gyventojų.
 
Mokymosi visą gyvenimą lygis apibrėžiamas kaip 25-64 metų žmonių, kurie mokėsi per pastarąsias keturias savaites, dalis. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Kauno regioninis inovacijų centras (KRIC) kartu su užsienio partneriais įgyvendina specialų projektą „Mokymosi visą gyvenimą pajėgumo stiprinimas pasienio regione“ (5L). Jis rugsėjo 14-ąją bus pristatytas Kaune, BLC verslo centre, konferencijos „Mokymasis ir mokslinės kompetencijos – ateities lyderių sėkmės raktas“ metu.
 
„2007 metais mokymosi visą gyvenimą lygis Lietuvoje sudarė 5,3 proc., 2008 – 4,9 proc., o 2009 – tik 4,2 procento. Šalyje pasiekus aukštesnį mokymosi visą gyvenimą lygį brandaus amžiaus specialistai neiškristų iš darbo rinkos,  konkuruotų su jaunais specialistais. Naudodamiesi ne svetimšalių, o patyrusių savo šalies žmonių žiniomis išspręstume dalį darbo stygiaus problemų“, – sako KRIC vadovė Birutė Velykienė.
 
Konferencija, kurioje bus diskutuojama apie lyderystę, mokymąsi visą gyvenimą ir naujas mokymosi technologijas, orientuota į skirtingas tikslines grupes: švietimo sistemos kūrėjus, mokytojus, mokslininkus ir verslininkus, kurių bendradarbiavimas būtinas šalies ilgalaikiam konkurencingumui užtikrinti.
 
Renginyje Lietuvos ir užsienio specialistai diskutuos apie mokančiųjų ir mokslininkų verslumo kompetencijų ugdymą, galimybes ugdyti jaunąją kartą, turinčią naują požiūrį į verslą, mokslininkų įsitraukimą į verslą ir jų sukurtų produktų komercializavimą. Bus pristatomas tarptautinio projekto „Nuo tyrimų iki rinkos – parama žiniomis grįsto verslo kūrėjams“ (ReMark) metu sukurtas savarankiško mokymosi įrankis verslui pradėti ir vystyti.
 
Mechatronikos, biotechnologijų, lazerių, energetikos sričių specialistai dalysis Lietuvos patirtimi aukštųjų technologijų sektoriuje, Brėmeno universiteto (Vokietija) atstovai - patirtimi rengiant naujų energetikos technologijų specialistus. Verslininkams tai galimybė gauti naujausių žinių apie rinkoje vykdomus tyrimus ir mokslo pasiekimus, reikalingus verslo konkurencingumui išlaikyti.
 
KRIC tikslas – skatinti inovacinius procesus: ugdyti inovacijų kultūrą, mokslo naujovių diegimą versle, inovacinio verslo plėtrą Lietuvoje, ypatingai Kauno regione.
 
Šaltinis: www.vtv.lt, 2010-09-13