LT  EN 
 
Pradžia Įdomu Bibliotekų proveržis Lietuvoje – su rock & roll judėjimo dvasia
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Bibliotekų proveržis Lietuvoje – su rock & roll judėjimo dvasia
Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo kaita, spartus informacinių technologijų plitimas visame pasaulyje ir Lietuvoje lemia esmines bibliotekų vaidmens bei paslaugų transformacijas. Bibliotekų plėtros prielaida – aktyvi profesinė bendruomenė, įveikianti nuolatinius ekonominius suvaržymus ir besiveržianti iš politikos užribių. Proveržis – tai ir šių metų gruodžio 2 d. planuojamos akademinių ir profesinių renginių tradicijas laužančios (ne)konferencijos "Rock&roll bibliotekininkas 2010: bibliotekininkystės idėjų forumas!" – metafora. 
 
Lietuvos bibliotekos tampa šiuolaikiškomis daugiafunkcėmis kultūros, edukacijos ir informacijos įstaigomis, gebančiomis priimti žinių visuomenės keliamus iššūkius. Gyvename labai intensyviu ir įdomiu bibliotekos vizijų kūrimo ir naujų veikos sprendimų paieškos laikotarpiu. Pavyzdžiui, projekto "Bibliotekos pažangai" vadovas dr. Kęstutis Juškevičius svarsto apie bibliotekininkus kaip apie "skaitmeninio gyvenimo stilistus". Gal tikrai bibliotekos tampa proveržio taškais Lietuvos regionų plėtroje, kaip buvo neseniai svarstyta Kultūros ministerijoje vykusioje diskusijoje?
 
(Ne)konferencija "Rock&roll bibliotekininkas 2010: bibliotekininkystės idėjų forumas" siekia sukurti erdvę naujoms, šviežioms idėjoms ir kitokiam požiūriui į biblioteką. Rock&roll kadaise tapo ne tik muzikos stiliumi bet ir dominuojančiai pasaulėžiūrai prieštaraujančiu socialiniu judėjimu. (Ne)konferencija – tai rock&roll judėjimo Lietuvos bibliotekininkystėje pradžia.

"Bibliotekų kaitos kontekste profesinei bendruomenei iškyla nauji revoliuciniai iššūkiai – kokia turėtų būti bibliotekos architektūra, kaip nubrėžti bibliotekininko profesijos kontūrus, sukurti pokyčiams ir inovacijoms palankų organizacijos klimatą, kaip kuriama šiuolaikinės bibliotekos idėja ir kam priklauso bibliotekos erdvės bei jose sukaupti informacijos ištekliai", – tikino (ne) konferencijos, "Rock&roll bibliotekininkas 2010: bibliotekininkystės idėjų forumas!" organizacinio komiteto pirmininkė dr. Zinaida Manžuch.

(Ne)konferencijoje "Rock&roll bibliotekininkas 2010: bibliotekininkystės idėjų forumas!" bibliotekų idėjas kūrybiškai konstruos ne tik bibliotekininkystės specialistai, mokslininkai, studentai, bet ir anaiptol ne bibliotekininkai – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, istorikas Egidijus Aleksandravičius, architektas Darius Baliukonis, leidyklos "Kitos knygos" direktorius Gediminas Baranauskas, Laisvojo universiteto (LUNI) steigimo iniciatorius Darius Pocevičius, reklamos agentūros "Lowe Age" kūrybos direktorius Andrius Verseckas, nevyriausybinės organizacijos "Europos namai" direktorė Judita Akromienė, Vilniaus pedagoginio universiteto lektorė, tapytoja Kunigunda Dineikaitė ir kiti.

Bibliotekininkystės idėjų forumas įvyks šių metų gruodžio 2 dieną vienoje moderniausių ir inovatyviausių Lietuvos bibliotekų – Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Pagrindinė informacija apie (ne) konferenciją pateikiama socialiniame tinkle Rock&roll bibliotekininkas 2010 (
http://bibliotekininkas.crowdvine.com ). 

Renginį organizuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas kartu su Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, projekto Bibliotekos pažangai dalyviais ir Lietuvos bibliotekininkų draugija. 

(Ne) konferenciją idėjomis palaiko ir finansiškai remia Utenos rajono savivaldybė, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Amerikos centras, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto biblioteka, UAB "Protraining Academy", MEZON mobilusis 4G internetas.
 

Šaltinis: www.vu.lt
2010-11-25