LT  EN 
 
Pradžia Su jaunimu dirbantiems asmenims – naujas leidinys
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu? 
Su jaunimu dirbantiems asmenims – naujas leidinys  Pasidalink
 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), kartu su socialine darbuotoja, supervizore Rita Škriadaite - Vrubliauske, pristato metodinį leidinį „Atvirojo darbo su jaunimu gidas: kokybės link”, skirtą atvirąjį darbą su jaunimu vykdančiai komandai.

 
Elektroninę knygos versiją galite rasti čia.
 
„2018-uosius metus pradedame pristatydami antrąjį leidinį su jaunimu dirbantiems darbuotojams atvirojo darbo su jaunimu tema. Manome, kai siekiant veiklos kokybės atviruosiuose jaunimo centruose, labai svarbu sistemingai planuoti savo veiklą, suprasti atvirojo darbo su jaunimu procesus, dirbti su jaunimo darbuotojų komanda“, - įžvalgomis dalinasi Departamento direktorius Jonas Laniauskas. „Džiaugiamės, kad jau veikiančių atvirųjų jaunimo centrų vadovai, darbuotojai noriai dalinosi savomis patirtimis, įžvalgomis, rekomendacijomis. Manome, kad patirčių mainai tarp atvirųjų jaunimo centrų yra  vienas iš veiklos tobulinimo variklių“. 
Metodiniame leidinyje pagrindinis dėmesys skiriamas atvirojo darbo su jaunimu kokybės palaikymui bei jo tęstinumo užtikrinimui. Šiame praktiniame gide aptariamos atvirojo darbo veikėjų, veiklos formų apibrėžimo, individualaus konsultavimo, veiklos planavimo temos, kurios gali prisidėti prie įstaigos sistemingo ir kokybiško veikimo. Kiekvienos temos pabaigoje suformuluoti klausimai savirefleksijai skirti tiek jaunimo darbuotojams, tiek jų komandoms. Žinoma, praktinio gido naudojimosi galimybės priklauso nuo atvirųjų jaunimo centrų kūrybiškumo įgūdžių bei tikslo.
 „Labai norėtųsi, kad šis praktinis gidas, kaip įrankis, būtų naudojamas tiesiogiai dirbantiems su jaunimu, norintiems gilintis į savo veiklą ir siekiant teikti kokybiškas paslaugas atvirojo jaunimo centro ar atvirosios jaunimo erdvės lankytojams“, – leidinio reikšmę komentuoja leidinio autorė Rita Škriadaitė - Vrubliauskė. „Atkreipiame dėmesį, kad nepretenduojame pristatyti visų įmanomų įrankių, o pateikiame būtent tuos, kuriais, mūsų manymu, jau galima naudotis. Siekiame, kad įstaigos, pritaikiusios tai praktiškai, nuosekliai augs“.
 
Atvirojo darbo su jaunimu pridėtinė vertė
Atvirasis darbas su jaunimu suteikia galimybę jauniems žmonėms saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla. Su jaunimu dirbantys asmenys padeda jaunuoliams spręsti kasdieninius iššūkius ir klausimus. Atvirojo darbo su jaunimu metu ugdomos jaunuolio socialinės kompetencijos, socialiniai įgūdžiai, atpažįstamos problemos, padedama jaunuoliui integruotis į visuomenę.
Atvirajame darbe su jaunimu vadovaujamasi „žemo slenksčio“ principu: veiklose gali dalyvauti visi jaunuoliai, nepaisant jų socialinės padėties, neapribojant jų nario mokesčiu, nepalankiu darbo grafiku ar kitais veiksniais kurie paprastai apsunkina jaunuolio apsisprendimą dalyvauti vienoje ar kitoje mokamoje paslaugoje. Atvirasis darbas savitas tuo, kad dalyvavimas veiklose nėra privalomas, norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis numatytu laiku, jaunas žmogus pats sprendžia, kaip planuoti savo laiką.
Jaunimo darbuotojas atvirajame centre ar atvirojoje jaunimo erdvėje kuria pasitikėjimu grįstą santykį su jaunuoliu, konsultuoja įvairiomis temomis, sudaro galimybes jaunuoliui dalyvauti ir veikti, laisvu apsisprendimu. Jaunimo darbuotojas gali padėti jaunuoliui spręsti kylančias problemas, esant poreikiui nukreipti jauną žmogų į kompetentingas įstaigas ar institucijas, todėl bendradarbiavimas su jaunimu dirbančiomis įstaigomis, esančiomis toje pačioje teritorijoje prisideda prie kokybiškų paslaugų teikimo.
Kviečiame skaityti šį leidinį, naudotis metodiniais patarimais bei pasitikrinti, ar judate teisinga kryptimi. 
 JRD informacija