LT  EN 
 
Pradžia Įdomu Nedėkinga statistika
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Nedėkinga statistika

         

          Statistikos departamentas pateikia duomenis apie studijuojančių ir juos mokančių asmenų skaičius aukštojo mokslo įstaigose (universitetuose ir kolegijose). Iš jų aiškiai matyti, kad studentų ir darbų vadovų santykis yra labai nedėkingas nei vieniems, nei kitiems. Studentai negauna reikiamos ir tinkamos pagalbos, o darbų vadovai dėl per didelio krūvio negali skirti tam pakankamai laiko. Kai kurių universitetų baigiamųjų darbų ar atsiskaitymų reglamentuose yra nurodyta, kad studentas gali turėti vieną darbo vadovą, o tas pats dėstytojas negali turėti daugiau nei trijų studentų, kuriems jis vadovautų. Įdomu, kaip pagal tokios statistikos duomenis universitetai ir kolegijos gali įvykdyti nurodymus..

 

 

          Kaip matome iš pateiktų duomenų, pavyzdžiui, II pakopos studijose esančių potencialių darbo vadovų ir studentų santykis yra beveik 6,5. Vadinasi, vienas daktaro laipsnį turintis dėstytojas turi vadovauti mažiausiai 6-7 studentams. O jei dar ne visi būna darbo vadovais (juk jų mokslinė veikla neapsiriboja vien vadovavimu studentų darbams)? Tuomet šis santykis dar didesnis, o studijų kokybė dar prastesnė. 

          Esant tokiai situacijai, studentų baigiamųjų darbų rašymas vis dar organizuojamas atmestinai, darbo vadovų paskirtų universtiteto požiūris į studentų darbus išlieka abejingas. 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas